Skipp navigasjon

Alternativanalyse for Tromsø museum – Universitetsmuseet

02.04.2014 - Uncategorized @no

Oslo Economics gjennomfører alternativanalysen i forbindelse med konseptvalgutredning (KVU) for Tromsø museum – Universitetsmuseet på oppdrag fra Statsbygg. I oppdraget blir det gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse. De ulike alternativene for prosjektet blir sammenlignet og deretter velges den samlede beste løsningen for samfunnet.
For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler