Skipp navigasjon

Vurdering av enerett på behandling av husholdningsavfall

25.11.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag for Norsk industri og Maskinentreprenørenes forbund har Oslo Economics kvalitativt vurdert de samfunnsøkonomiske effektene av å fjerne kommunenes mulighet til å tildele enerett på behandling av husholdningsavfall. Endringen vil føre til at kommunene enten må behandle husholdningsavfallet i egenregi eller sette behandlingen ut på anbud.

Analysen viser at det vil kunne oppstå en rekke positive effekter som følge av endringen. Disse positive effektene må vurderes opp mot mulige negative effekter, som for eksempel at allerede oppsatte behandlingsanlegg kan tape i konkurransen med private aktører.

For mer informasjon, ta kontakt med Asbjørn Englund.

Relevante artikler