Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse av dagligvareportal

24.06.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Forbrukerrådet har Oslo Economics utredet de samfunnsøkonomiske virkningene av å etablere en dagligvareportal. Portalen skal gi forbrukere informasjon om tilbudet i dagligvarehandelen.

Kontakt Jostein Skaar/Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler