Skipp navigasjon

Nationaltheatret frem mot 2070

24.06.2013 - Uncategorized @no

Nationaltheatrets teaterbygning trenger restaurering og oppgradering, og skal tilrettelegges for moderne teaterdrift. Det er satt i gang en konseptvalgutredning (KVU) av bygningsmessige tiltak for å legge til rette for en ønsket utvikling av teatrets virksomhet.  Alternative konsepter i eksisterende bygg og tilleggslokaler utredes.

Oslo Economics bistår i utformingen av KVU sammen med Terramar, Snøhetta og Statsbygg.

Kontakt: Karl Rikard Løvhaug/Erik Magnus Sæther

 

Relevante artikler