Skipp navigasjon

Legemiddeløkonomiske analyser

16.05.2013 - Uncategorized @no

Oslo Economics har også denne våren gjennomført ulike analyser både for produsenter av legemidler og innen «medical devices». Våre tjenester inkluderer inputdata fra Norge, helseøkonomisk modellering, utarbeide søknad om refusjon, policypaper, strategisk rådgivning og dialog med myndigheter.

Kontakt: Ivar Sønbø Kristiansen/Erik Magnus Sæther

 

Relevante artikler