Skipp navigasjon

Konkurranseutsetting av riksveifergedriften er på rett kjøl

07.11.2012 - Uncategorized @no

Oslo Economics har evaluert konkurranseutsettingen av riksvegferjedriften og konkluderer med at den i all hovedsak har vært vellykket. Det ser likevel ut til at man har overført mer risiko til rederiene enn samfunnsøkonomisk optimalt og at kontraktsoppfølgingen har vært uforutsigbar.

Kontakt: Karl Rikard Løvhaug.

Relevante artikler