Skipp navigasjon

Beregning av diversjonstall i A-pressen-saken

15.10.2012 - Uncategorized @no

I økende grad benyttes det økonomiske «bevis» i konkurransemyndighetenes behandling av fusjonssaker. Et slikt «bevis» er diversjonstall som fremkommer gjennom diversjonsundersøkelser. Oslo Economics har jobbet med flere av de sakene som har vært til behandling hos tilsynet og hvor det er benyttet diversjonsundersøkelser. Oslo Economics deltok i en debatt på Universitetet i Bergen 10. september om bruken av diversjonsundersøkelser i fusjonssaker med utgangspunkt i A-pressens kjøp av Edda media.

Relevante artikler