Skipp navigasjon

Personalkostnader på 59 mrd kroner i spesialisthelsetjenesten

28.10.2010 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) ved Helsedirektoratet har Oslo Economics analysert personalkostnadene i spesialisthelsetjenesten i 2009. Formålet har vært å utarbeide et faktagrunnlag for å forstå kostnads- og aktivitetsveksten på personellområdet, i hovedsak vekst i lønninger, årsverk og samlede personellkostnader på sykehusene.

Kontakt: Erik Magnus Sæther.

Les utvalgets hovedrapport her

Relevante artikler