Skipp navigasjon

Nordisk ministermøte om offentlig-privat innovasjonssamarbeid i helsesektoren

27.10.2010 - Uncategorized @no

Oslo Economics har i samarbeid med nordiske partnere utarbeidet rapporten «Health Innovation in the Nordic Countries». Rapporten dannet grunnlaget for de nordiske næringsministrenes drøfting den 25. oktober 2010 i København. Innovasjon er nødvendig for å realisere potensialet for styrket effektivitet og kvalitet i helsetjenesten og for å gjøre Norden til en førende region for innovasjon og næringsutvikling.

Relevante artikler