Skipp navigasjon

Analyse av offentlig-privat samarbeid i helsesektoren i Norden

01.07.2010 - Uncategorized @no

Oslo Economics har i samarbeid med DAMVAD og Econ Pöyry fått i oppdrag fra Nordisk Ministerråd å gjennomføre en analyse av offentlig-privat samarbeid i helsesektoren. Tittelen på prosjektet er “Health innovation in Norden – an analysis of public private partnerships within the health care sector”. Analysen skal kartlegge muligheter og hindringer for slikt samarbeid og komme med anbefalinger til hvordan samarbeidet kan styrkes.

Kontakt: Erik Magnus Sæther/Marit Svensgaard.

Relevante artikler