Skipp navigasjon

Erstatning på 10,5 millioner kroner til Norgestaxi

29.01.2010 - Uncategorized @no

Borgarting lagmannsrett har gitt Norgestaxi fullt medhold i saken mot Oslo kommune. De må betale drosjesentralen erstatning på 10,5 millioner kroner og må også dekke saksomkostninger på 1,5 millioner. Oslo Economics har bistått Norgestaxi i forbindelse med behandlingen i lagmannsretten.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett

Relevante artikler