Skip navigation

Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning

  • Report number: OE-rapport 2021-74
  • Title: Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning
  • Client: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Published: January 22
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles