Skipp navigasjon
Forschung

Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-74
  • Tittel: Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Utgitt: Januar 22
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler