Skip navigation

Utredning av samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet – Delrapport 1: Kartlegging av omfanget av økonomisk aktivitet i offentlig sektor

  • Report number: OE-rapport 2019-27
  • Title: Utredning av samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet – Delrapport 1: Kartlegging av omfanget av økonomisk aktivitet i offentlig sektor
  • Client: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Published: September 19
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles