Skipp navigasjon
Forschung

Utredning av samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet – Delrapport 1: Kartlegging av omfanget av økonomisk aktivitet i offentlig sektor

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-27
  • Tittel: Utredning av samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet – Delrapport 1: Kartlegging av omfanget av økonomisk aktivitet i offentlig sektor
  • Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Utgitt: September 19
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler