Skip navigation

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansehevingstiltak i barnevernet

  • Report number: OE-rapport 2019-17
  • Title: Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansehevingstiltak i barnevernet
  • Client: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Published: June 19
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles