Skipp navigasjon
Forschung

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansehevingstiltak i barnevernet

  • Rapportnr: OE-rapport 2019-17
  • Tittel: Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansehevingstiltak i barnevernet
  • Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Utgitt: Juni 19
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler