Skip navigation

Hvem arbeider i asylmottakene? Bemanning og kompetanse ved asylmottakene, 2003-2017

  • Report number: OE-rapport 2018-43
  • Title: Hvem arbeider i asylmottakene? Bemanning og kompetanse ved asylmottakene, 2003-2017
  • Client: Utlendingsdirektoratet
  • Published: September 18
  • Link: Lenke
See all publications
Newest articles