Skipp navigasjon
Forschung

Hvem arbeider i asylmottakene? Bemanning og kompetanse ved asylmottakene, 2003-2017

  • Rapportnr: OE-rapport 2018-43
  • Tittel: Hvem arbeider i asylmottakene? Bemanning og kompetanse ved asylmottakene, 2003-2017
  • Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet
  • Utgitt: September 18
  • Lenke: Lenke
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler