Skip navigation

Hvordan kan vi måle om NAV lykkes med å få flere i arbeid?

  • Report number: OE-rapport 2022-10
  • Title: Hvordan kan vi måle om NAV lykkes med å få flere i arbeid?
  • Client: Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Published: March 22
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles