Skip navigation

Evaluering av tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

  • Report number: OE-rapport 2020-25
  • Title: Evaluering av tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
  • Client: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Published: May 20
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles