Skip navigation

Kunnskapsinnhenting om bruk av tilleggsavtaler ved utleie av kommunale boliger

  • Report number: OE-rapport 2021-7
  • Title: Kunnskapsinnhenting om bruk av tilleggsavtaler ved utleie av kommunale boliger
  • Client: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Published: June 21
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles