Skipp navigasjon
Forschung

Kunnskapsinnhenting om bruk av tilleggsavtaler ved utleie av kommunale boliger

  • Rapportnr: OE-rapport 2021-7
  • Tittel: Kunnskapsinnhenting om bruk av tilleggsavtaler ved utleie av kommunale boliger
  • Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Utgitt: Juni 21
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler