Skip navigation

Gjennomgang av de samfunnsøkonomisk kostnadene i Kostholdstiltaket i Klimakur 2030

  • Report number: OE-rapport 2020-22
  • Title: Gjennomgang av de samfunnsøkonomisk kostnadene i Kostholdstiltaket i Klimakur 2030
  • Client: Matprat og Animalia
  • Published: May 20
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles