Skip navigation

Forventet samfunnsnytte og konsekvenser for kommunene av Familie for første gang

  • Report number: OE-rapport 2018-26
  • Title: Forventet samfunnsnytte og konsekvenser for kommunene av Familie for første gang
  • Client: Bufdir
  • Published: December 18
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles