Skipp navigasjon
Forschung

Forventet samfunnsnytte og konsekvenser for kommunene av Familie for første gang

  • Rapportnr: OE-rapport 2018-26
  • Tittel: Forventet samfunnsnytte og konsekvenser for kommunene av Familie for første gang
  • Oppdragsgiver: Bufdir
  • Utgitt: Dezember 18
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler