Skip navigation

Samfunnsøkonomisk nyttevurdering av selvforvaltende universitets- og høyskolebygg

  • Report number: OE-rapport 2019-32
  • Title: Samfunnsøkonomisk nyttevurdering av selvforvaltende universitets- og høyskolebygg
  • Client: Universitetet i Oslo
  • Published: October 19
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles