Skip navigation

Kartlegging og vurdering av lokale ordninger for å beholde og rekruttere arbeidskraft i Nord-Norge

  • Report number: OE-rapport 2020-31
  • Title: Kartlegging og vurdering av lokale ordninger for å beholde og rekruttere arbeidskraft i Nord-Norge
  • Client: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Published: May 20
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles