Skip navigation

Følgeevaluering av kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018-2024, Andre statusmåling for tiltaket videreutdanninger

  • Report number: OE-rapport 2020-55
  • Title: Følgeevaluering av kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018-2024, Andre statusmåling for tiltaket videreutdanninger
  • Client: Norges vassdrags- og energidirektorat
  • Published: November 20
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles