Skip navigation

Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren

  • Report number: OE-rapport 2020-69
  • Title: Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren
  • Client: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Published: December 20
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles