Skip navigation

Evaluering av tilskuddsordningen nasjonalt botilbud til personer over 18 år utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll

  • Report number: OE-rapport 2022-74
  • Title: Evaluering av tilskuddsordningen nasjonalt botilbud til personer over 18 år utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll
  • Client: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Published: January 23
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles