Skip navigation

Samfunnsøkonomisk vurdering av om fylkeskommunen bør eie hurtigbåter

  • Report number: OE-rapport 2020-75
  • Title: Samfunnsøkonomisk vurdering av om fylkeskommunen bør eie hurtigbåter
  • Client: NHO Sjøfart
  • Published: January 21
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles