Skip navigation

Evaluering av tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

  • Report number: OE-rapport 2018-42
  • Title: Evaluering av tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet
  • Client: Helsedirektoratet
  • Published: December 18
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles