Skipp navigasjon
Forschung

Evaluering av tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

  • Rapportnr: OE-rapport 2018-42
  • Tittel: Evaluering av tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet
  • Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
  • Utgitt: Dezember 18
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler