Skip navigation

Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser

  • Report number: OE-rapport 2018-16
  • Title: Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser
  • Client: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Published: June 18
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles