Skip navigation

Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren

  • Report number: OE-rapport 2021-5
  • Title: Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren
  • Client: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Published: March 21
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles