Skip navigation

Følgeevaluering av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024 – Andre statusmåling

  • Report number: OE-rapport 2021-39
  • Title: Følgeevaluering av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024 – Andre statusmåling
  • Client: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Published: June 22
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles