Skipp navigasjon

Mai Nguyen-Ones

Mai er utdannet samfunnsøkonom fra NTNU, og har en doktorgrad fra NHH med spesialisering innenfor konkurranse- og næringsøkonomi. Hun har brukt både empiriske metoder og økonomisk teori i sin forskning, og fått flere av sine artikler publisert i internasjonale tidsskrifter. Mai har flere års erfaring fra Konkurransetilsynet, hvor hun blant annet arbeidet med fusjonskontroll og markedsovervåkning. Hun har god kjennskap til en rekke ulike sektorer, og markeder, som for eksempel drivstoffmarkedet og dagligvaremarkedet. Som konsulent bruker Mai både empiriske metoder og teori i sitt arbeid.

Relevante artikler