Skip navigation

Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk

  • Report number: OE-rapport 2020-23
  • Title: Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk
  • Client: Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
  • Published: April 20
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles