Skip navigation

Virkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 1

  • Report number: OE-rapport 2018-12
  • Title: Virkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 1
  • Client: Arbeids- og sosialdepartementet
  • Published: April 18
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles