Skip navigation

Skisse til metodikk for samfunnsøkonomiske analyser og nytte-kostnadsanalyser av beredskapstiltak i samferdselssektoren

  • Report number: OE-rapport 2014-24
  • Title: Skisse til metodikk for samfunnsøkonomiske analyser og nytte-kostnadsanalyser av beredskapstiltak i samferdselssektoren
  • Client: Samferdselsdepartementet
  • Published: December 14
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles