Skip navigation

Økonomiske og administrative konsekvenser av en kompensasjonsordning for «oljepionerene»

  • Report number: OE-rapport 2022-96
  • Title: Økonomiske og administrative konsekvenser av en kompensasjonsordning for «oljepionerene»
  • Client: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Published: December 22
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles