Skip navigation

Kostnadsøkninger i planperioden kan gjøre Nasjonal transportplan urealistisk

  • Report number: OE-rapport 2017-41
  • Title: Kostnadsøkninger i planperioden kan gjøre Nasjonal transportplan urealistisk
  • Client: Veidekke
  • Published: August 17
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles