Skip navigation

Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet

  • Report number: OE-rapport 2022-72
  • Title: Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet
  • Client: NHO og LO
  • Published: November 22
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles