Skip navigation

Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker

  • Report number: OE-rapport 2022-101
  • Title: Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker
  • Client: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Published: January 23
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles