Skip navigation

Evaluering av forsøk med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Statusrapport III

  • Report number: OE-rapport 2021-4
  • Title: Evaluering av forsøk med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Statusrapport III
  • Client: Helsedirektoratet
  • Published: January 21
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles