Skip navigation

Aktivitetshjelpemidler til personer med fysisk funksjonsnedsettelse: Evaluering av stønadsordning for personer over 26 år

  • Report number: OE-rapport 2020-36
  • Title: Aktivitetshjelpemidler til personer med fysisk funksjonsnedsettelse: Evaluering av stønadsordning for personer over 26 år
  • Client: Arbeids- og sosialdepartementet
  • Published: June 20
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles