Skipp navigasjon

Thea Ringstad

Thea Ringstad er siviløkonom med Master i International Business fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Bergen. Med bakgrunn fra Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Jernbanedirektoratet har Thea bred erfaring med bruk av samfunnsøkonomisk analyse i offentlig sektor. Thea har arbeidet med kartlegginger, evalueringer og behovs- og konsekvensutredninger i forbindelse med større statlige investeringer og implementering av markedsreformer innenfor transportsektoren, herunder drosjetransport, persontransport på jernbane og kystruten Bergen-Kirkenes.

Thea har gjennomført komplekse offentlige anskaffelser med høy prosessrisiko og samfunnsmessig betydning, hun var blant annet prosjektleder i forbindelse med konkurranseutsetting av persontransport med tog på Østlandet. Med ansvar for etatsstyring og eierstyring har Thea opparbeidet god innsikt i statlige styringsprosesser.

Relevante artikler