Skip navigation

Kunnskapsgrunnlag om tilbakeføring av områder ved nedleggelse av vindkraftverk

  • Report number: OE-rapport 2021-36
  • Title: Kunnskapsgrunnlag om tilbakeføring av områder ved nedleggelse av vindkraftverk
  • Client: Norges vassdrags- og energidirektorat
  • Published: August 21
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles