Skip navigation

Konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov

  • Report number: OE-rapport 2021-1
  • Title: Konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov
  • Client: Barne- og familiedepartementet
  • Published: February 21
  • Link: PDF
See all publications
Newest articles